Hry s miniaturami


Obsah týkající se her s miniaturami.

Fluff Warhammeru 40.000: Tau

Hrůzy vesmíru jsou nekonečné a nenávist se zkázou všudypřítomné. Jako plamen všeobjímající záchrany vystupuje říše Tau, bojující za Vyšší Dobro.

Fluff Firestorm Armada: Direktorát

Když lidé prvně kolonizovali vnější okraj, šly s nimi i tři mohutné konglomeráty, které založily svá aktiva daleko od mezihvězdných stanic a dalších kolonií. Ačkoli se to projevilo na vysokých dopravních nákladech, umožnilo jim to také daleko větší soukromí a možnost umístit své pobočky na blízké planety. Tyto tři podniky, Hark Williams, Melcon a Works Raptor, dohromady vytvořily obrovskou ekonomiku, jejím cílem bylo soustředit všechny své peníze, vliv a úsilí na vytvoření levnějších a efektivnějších způsobů, jak může jedna myslící bytost zlikvidovat druhou.

Fluff Firestorm Armada: Terranská aliance

Terranská aliance kdysi ovládala největší říši v tomto kvadrantu galaxie. Ze Země se začala šířit před tisíci lety, kdy osídlila prvních pár nejbližších pohostinných planet, načež se zaměřila na oblast Fathoms Reach a dál až za vnější oblasti. Navzdory počátečním diplomatickým neúspěchům byli lidé schopni navázat mírové vztahy s téměř každou mimozemskou rasou, se kterou se setkali. Brzy lidé díky dynamické povaze a technologii vesmírných skoků ovládali prakticky všechny obyvatelné planety v koridoru mezi Aquany, Sorylianským kolektivem a prostorem za nimi.

Fluff Firestorm Armada: Sorylianský kolektiv

Ačkoli Soryliané kolonizovali své světy dávno předtím, než se lidé poprvé vydali ke hvězdám, Sorylianský kolektiv není ani velký ani rozsáhlý. Z velké části je důvodem nízká rychlost, s jakou tito opatrní mimozemšťané přistupují ke všemu ve svém životě. Ať již jako jednotlivci anebo v plné síle celého poradního sboru Kolektivu, Soryliané připadají všem ostatním rasám velmi pomalí. To vedlo k velmi pomalé kolonizaci a často k frustraci ostatních ras, které se s nimi snažily jednat.

Fluff Firestorm Armada: Dindrenzská federace

Ti z lidí, kteří prozkoumali a kolonizovali vnější oblasti, byli nezávislé osoby silné vůle. S civilními loděmi vybojovali zoufalé bitvy, když nesli nápor prvního kontaktu s mimozemskými rasami. Politika opatrnosti z jednacích sálů daleké Země se tady, na okraji, změnila ve zbytečné ztráty na lidských životech. A tyto konflikty trvale poznamenaly postoje kolonistů.

Stránky