Fluff Firestorm Armada: Aquan Prime


Před dávnými časy, když lidští páni žili v kamenných hradech a Xelocianské Impérium mělo ještě svůj domov, zvedly se elegantní majestátní lodě ke světle modré obloze planety Csera a vynesly první Aquany ke hvězdám. Jak Aquané začali s kolonizací, objevili oblast vhodných planet směrem ke galaktickému severu a založili tak svou první kolonii uprostřed této oblasti na Ureliu. Každá planeta v dosahu oplývající dostatkem vody byla kolonizována, a tak se stal Urelius hlavním sídlem Aquanů. Tato starobylá rasa ovšem nikdy nezapomněla na Cseru nebo na své předky, kteří jim umožnili tuto expanzi.

Symbol AquanůAquani jsou vodní rasou, neschopnou žít bez příslušné výbavy mimo vodu. Jsou to dvounozí mimozemšťané s dlouhými článkovitými končetinami a tlustou, gumovitou kůží. Hlavu Aquana lemují zakrnělá chapadla v místech, kde by měl člověk vlasy a vousy. Při styku s ostatními rasami Aquané většinou nosí komplikované pancéřované masky, které pokrývají celé jejich hlavy, ale chapadla nechávají nezakrytá. Kolem chapadel mají často značky nebo kousky látky, které označují hodnost nebo společenské postavení.

Na rozdíl od plynné atmosféry u ostatních ras jsou všechny aquanské lodě jsou naplněny kapalinou mírně hustší než voda. Tato kapalina umožňuje aquanům přežívat bez osobních podpůrných systémů, ale zároveň také ovlivňuje jejich lodě několika dalšími způsoby. Tato kapalina podporuje konstrukci lodi a tu je tak těžší porušit. Unikátní vlastnost této kapaliny způsobuje, že při styku s vakuem spíše mrzne ve vrstvách, kdy tak vytváří "strup" přes porušené místo, spíše než aby bleskově zmrzla celá oddělení, jako by tomu bylo u standardní vody. Naneštěstí kapalina v lodích také znamená, že ty aquanské jsou o mnoho těžší než u jiných ras, takže musí věnovat více energie na pohon za cenu ztráty části útočné síly.

Starter Aquanů

Aquané se vždy snažili vycházet v míru s jakoukoliv cizí rasou, se kterou se setkali. Dávno v minulosti se dostali do války se Soryliany o světy v oblasti Fathoms Reach, ale většinou se jednalo o nešťastná nedorozumění a obě rasy nakonec oblast po tiché dohodě opustily. Úvodní kontakt s lidskou rasou byl rovněž poznamenán nepochopením a válkou, ale hranice se brzy stabilizovaly a byly nastoleny mírové vztahy. Mnoho ras jako například Terquaiové, se dokonce rozhodlo zůstat na aquanském území. Aquané také vítají přítomnost Tarakianů na své severní hranici i přes podivné chování této rasy.

Csera, stále životně důležitá pro duchovní a emoční blaho Aquanů, se nachází extrémně blízko oblasti Fathoms Reach. To je důvod, proč se o vývoj v této oblasti velmi zajímají. Jakmile se začali lidé ve vnějších oblastech bouřit proti Zemi, mnoho bitev se vedlo nepříjemně blízko k historickému domovu Aquanů. Bylo proto vyčleněno mnoho sil námořnictva k zajištění, aby nedošlo k žádným náhodným vpádům na aquanské území. To naneštěstí zanechalo nebezpečně odhalenou východní hranici.

Křižník třídy Storm

Existuje podezření, že tyto útoky zaměřené na okrajové kolonie a výzkumné stanice provedli Works Raptor, tajní bezpečnostní specialisté Direktorátu. Byly uneseny tisíce Aquanů, které již nikdo nikdy neviděl a když se námořní síly Aquanů a Terquai pokoušely o pronásledování, byly zastaveny hraničními hlídkami Dindrenzi.

Když se zformovala Kurakská aliance, byli Aquané prvními mimozemšťany, kteří se k ní připojili. Odporné nevyprovokované útoky Direktorátu se zjevnou podporou Dindrenzi Aquany přesvědčily, že není jiné možnosti než válkay. Když zahájili členové Zenianské ligy útok, byli Aquané jedinou rasou, kterou nezastihli nepřipravenou.