Fluff Firestorm Armada: Relthoza


Relthozská říše existovala ve svém malém koutě vnějšího okraje po tisíce let. Říše má rigidní feudální hierarchii, s právy a povinnostmi plynoucími jak vzhůru tak i dolů, od nejnižšího pracovníka po samotnou císařovnu. Tento tvrdý kastovní systém tuto drží ve ztuhlém status quo, ale umožnil jí přežít, když ostatní podlehli zkáze.

SymbolRelthozané mají hmyzí či pavoukovitou formu, jednotlivci se velmi liší ve velikosti či fyzických rysech. Dělníci a válečníci měří dost přes dva metry, zatímco úředníci nebo řemeslníci jsou mnohem menší. Formální soubojový kodex umožňuje válečníkům a dělníkům chránit svou čest, aniž by utrpěli smrtelná zranění - místo toho se zaměřuje na ztrátu majetku či prestiže. Nicméně přesto existují důkazy podporující doměnku, že si Relthoza neváží života stejně, jako ostatní rasy.

Již v ranném věku se učí každý Relthozan, že žije, aby sloužil říši. Starobylé tradice, někdy ještě dodržované ve vzdálených částech říše, obsahují rituální zabíjení jako součást důležitých jednání. Ačkoli se tomu snaží při jednání s jinými rasami vyhnout, vyvolalo to v minulosti mnoho zmatku a mrzutostí.

Relthozané se prakticky nezajímali o systémy mimo své impérium. To mnohé vedlo k domněnce, že jsou jejich planety mimořádně plodné nebo že Relthozané nejsou početný národ. Málokdy je dovoleno cizincům navštívit jejich světy, proto neexistují žádné ověřené zprávy. V Relthoze žije několik dalších ras jako vazalové a z nich jsou Vo’Nar jediní, se kterými kdy měli lidé zaznamenaný kontakt.

Navzdory tomuto nedostatku expanzivních tendencí průzkumné flotily příležitostně opouští hlavní systém Aziza směrem k okraji. Nikdo neví, kam se vydávají, ale jejich návrat je pravidelně ohlašuje následný skok v relthozské technologii. Direktorát se o tyto expedice zajímal, ale nejsou známy žádné další informace. Je také známo, že Tarakiané tyto expedice sledovali, ale doposud nezasáhli.

Starter Relthozy

Relthozská kasta válečníků je hrdá, často vyrážející z říše na lov lupičů včetně Ba’Kash nebo Veydrethů, aby si upevnila své válečné dovednosti. Politika ostatních ras je zajímá jen okrajově a ve válce za nezávislost Dindrenzi na vzdálené Zemi původně nijak nejednali. Ve skutečnosti během prvních pokusů Dindrenzi zajistit si jejich spojenectví došlo k několika rituálním zabitím diplomatů, než byli vůbec ochotni naslouchat jejich prosbám.

Relthoza jakožto říše podrobených ras a frakcí chápala Terrany jako stejné zřízení ještě dříve, než jim to dindrenziští diplomaté potvrdili. Bylo pro ně snadné chápat Aquany a Soryliany jako cizí vazaly a to, kdy se je Terrané pokusí také podrobit, chápali jen jako otázku času. Ve chvíli kdy Terrané použili nukleární zbraně a obrátili planetu Dramos v prach, viděli Relthozané ozbrojenou odpověď jako jediné možné řešení. S jejich pomocí byli Terrané vytlačeni z dindrenzské části vesmíru a doposud se nevrátili.

Těžký křižník

Vznik Kuracké Aliance jen potvrdil relthozské obavy. Bez vázání souhlasili s jednáními na planetě Zenia, když se formovala oficiální koalice proti Terranům. Relthozané dostali za úkol zaútočit na Soryliany, proniknout skrz jejich hranice a odlákat tak většinu jejich sil na jih, pryč od svých spojenců v oblasti Fathoms Reach.

S vyhlídkou možnosti porovnat své válečné umění s jinou velkou hvězdnou říší vyrazili Relthozané do boje s divokou radostí.