Fluff Firestorm Armada: Zenianská liga


Když Dindrenzská federace začala utvářet své velké plány na dobytí Bouřné zóny a Fathoms Reach a zmenšení Terranské aliance, byla okamžitě konfrontována potřebou získat spojence, kteří by jim pomohli postavit se hvězdným silám protivníků.

Znak LigyByť podporována - z jejich vlastních důvodů - jak Relthozskou říší, tak Direktorátem, předseda Rufus Rense si rychle uvědomil, že bude potřebovat další pomoc. Rufusovým cílem bylo vyvážit potřebu další cizácké podpory s hluboko zakořeněným odporem Dindrenzi ke všemu nelidskému. Nehledě na to, že Rufus sám o sobě nevěřil některým frakcím, se kterými bude muset Federace spolupracovat, aby dosáhla svých cílů.

S pomocí letitého granda Direktorátu Ervana Base shromáždil Rufus dohromady skupinu různorodých frakcí z Vnějšího okraje a utvořil z nich spolupracující alianci. Umně přitom pracoval s jejich individuálními ambicemi a touze po dobývání, které je vtáhly do jeho hry. A spolu s tím zajišťoval, že celé uskupení zůstalo - alespoň z vnějšího pohledu - pevně pod kontrolou Dindrenzi, aby bylo zabráněno vzrůstu xenofobie ze strany Rufusových vlastních lidí.

Signatáři Ligy jsou všichni motivováni především svým silným sebezájmem. Intrikářští Kedoriani a bojovní Illosiani hledají moc a pomstu; nelítostní Ba'Kash bojují kvůli kořisti a hrozivá korporace Works Raptor pro lup mnohem hrozivější povahy. Nicméně, důrazně hlídány Rensovým systémovým námořnictvem, akce Ligy zcela podporují kruzádu Dindrenzi. A to je to, oč se předseda Rufus zajímá, tedy, že účel světí prostředky.

Flotila Ligy